Twoje dane osobowe (RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, której podanie jest obligatoryjne w związku z rozporządzeniem RODO:

1. Informacje ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000102872, posiadająca numer NIP 125-00-04-407 oraz Regon 010089452.

1.2. Wszelkie pytania i żądania dotyczące przetwarzania danych należy kierować pisemnie do: Administrator Danych Osobowych

Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, 05-250 Radzymin, adres e-mail: do@ewika.pl

1.3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rodo).

1.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

1.5. Odmowa podania niektórych danych osobowych może skutkować ograniczeniem dostępu do wybranych funkcji systemu lub usług, w szczególności może uniemożliwić realizację zamówienia bądź zawarcie umowy.

1.6. Administrator chroni dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, stosując adekwatne środki organizacyjne i techniczne.

1.7. Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klienta innym osobom lub podmiotom niż niniejszej informacji,  bez odrębnej zgody Klienta. Administrator może udostępnić dane bez zgody Klienta jeżeli istnieje taki obowiązek wynikający bezpośrednio z przepisów prawa.

1.8. Administrator zapewnia możliwość wglądu do danych osobowych klienta i zmiany tych danych.

1.9 Zmiana lub usunięcie danych odbywa się na podstawie pisemnego żądania klienta skierowanego do Administratora.

1.10. Administrator może, zgodnie z prawem, odmówić usunięcia (zaprzestania używania) danych Klienta, które są niezbędne do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z zawartych umów.

1.11. Administrator nie używa danych osobowych do profilowania.

1.12. Założenie konta klienta (rejestracja klienta) w Serwisie nie jest wymagane. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji, w systemie zakładane jest konto do obsłużenia pojedynczego zamówienia.

2. Informacje o zakresie, celach i czasie korzystania z danych osobowych oraz kategoriach odbiorców danych

2.1 Dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i w związku z zawarciem umowy, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. c Rodo, obejmują: 

imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail zamawiającego i osoby osoby wskazanej jako odbiorca pod adresem dostawy, imię i nazwisko posiadacza oraz numer rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty lub na który zwracana jest zapłata.

Zgoda na przetwarzanie danych zostaje udzielona przez żądanie podjęcia działań przed zawarciem umowy, przez kliknięcie odpowiedniego przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" (tj. złożenie zamówienia).

Czas korzystania z danych wynika z przepisów prawa dotyczących zawierania umów, w tym dotyczących rękojmi i gwarancji, usług przewozowych i pocztowych, płatności za zamówienie oraz przepisów podatkowych.

Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy, przyjęcia zapłaty za towar lub usługę, dostawy towaru, obsługi reklamacji i zwrotu towaru, a także informowania zamawiającego o realizacji powyższych czynności.

Dane pozyskane są bezpośrednio od Kupującego. Dane odbiorcy będącego inną osobą wskazaną przez Kupującego, pozyskiwane są od Kupującego.

Dane przekazywane są do podmiotów zewnętrznych w celu wykonania usługi na rzecz Kupującego (odbiorcy) zleconych firmie zewnętrznej na podstawie Regulaminu Serwisu i umowy zawartej z Kupującym.

Dane przekazywane są do firm świadczących usługi przewozowe w celu dostarczenia towaru do kupującego lub odbiorcy, dostawców oprogramowania lub platform e-commerce z których korzysta Administrator, banków i operatorów płatności obsługujących płatność za zamówienie lub zwrot płatności, importera lub producenta w przypadku złożenia reklamacji jakościowej lub zgłoszenia działań niepożądanych, firmy świadczącej usługi księgowe na rzecz Administratora.

2.2 Dane osobowe podane przy założeniu konta, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. a Rodo, obejmują: imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail składającego zamówienie i osoby wskazanej jako odbiorca pod adresem dostawy.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych zostaje udzielona przez kliknięcie przycisku „zarejestruj konto” w trakcie rejestracji konta.

Dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody (konto zostaje utworzone na czas nieokreślony z możliwością jego zamknięcia na żądanie Klienta).

Serwis zapewnia możliwość wglądu do danych na koncie oraz samodzielnej zmiany tych danych przez aktualizację treści wpisanych w formularzu rejestracji. Zmiany może dokonać także Administrator na pisemne żądanie Klienta.

Rejestracja w Serwisie umożliwia dostęp do niektórych treści i funkcji przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, np. historia zamówień, ułatwienie składania zamówień, ułatwienia w zakresie składania i obsługi zwrotów i reklamacji.

Dane przekazywane są do dostawców oprogramowania lub platform e-commerce z których korzysta Administrator.

2.3 Dane osobowe podane wraz ze zgodą na przesłanie ankiety, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. a Rodo, obejmują: adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest przez zaznaczenie pola wyboru (checkbox) w trakcie składania zamówienia.

Dane wykorzystane zostaną jednorazowo.

Dane przekazywane są do dostawców oprogramowania lub platform e-commerce z których korzysta Administrator oraz do Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182.

2.4 Dane osobowe podane wraz ze zgodą na otrzymanie newslettera, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. a Rodo, obejmują: imię, adres e-mail, nr telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest przez zaznaczenie pola wyboru (checkbox) i wpisanie danych w formularzu rejestracji do newslettera.

Dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera.

Dane przetwarzane są w celu wysłania drogą elektroniczną newslettera.

Dane przekazywane są do dostawców oprogramowania lub platform e-commerce z których korzysta Administrator.

3. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

3.1 Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
3.2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
3.3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
3.4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
3.5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
3.6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

3.7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
3.8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
3.9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Nasza strona używa plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki lub opuść naszą stronę. Dalsze korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Wykorzystanie cookies pozwala nam zapewnić Tobie maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszej strony. Więcej informacji o możliwosciach zmiany ustawień przeglądarki w Polityce prywatności.
Przeglądarka ustawiona prawidłowo (zamknij)
pixel